Tag Archives: Christian Lund

Alternative kvalifiseringstiltak f?r unge p? rett kj?l

Alternative kvalifiseringstiltak f?r unge p? rett kj?l

Velkommen til lansering 28.10 i anledning at SIRUS blir 50 ?r i 2010. Instituttet gir ut tre jubileumsrapporter der norsk og internasjonal kunnskap om rusmiddelfeltet anvendes p? norske forhold. Hvor mange bruker og misbruker rusmidler i Norge? Hvilke skader og problemer f?rer…
Top