Tag Archives: Corporate Social Responsibilty

Det Norske Veritas m?ler samfunnsnytte for Kronprinsparets Fond

Det Norske Veritas m?ler samfunnsnytte for Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond og Det Norske Veritas har innledet et samarbeid for ? m?le samfunnsnytte. M?let er ? utvikle en modell for rapportering og oppf?lging av samfunnsnytteparametere. Et viktig element er ? m?le og ta h?yde for den faktiske opplevde effekten som prosjektene har p?…
Top