Tag Archives: Da Adopsjonsforums

Innsamlingskontrollen ? en un?dvendig merkostnad

Innsamlingskontrollen ? en un?dvendig merkostnad

Adopsjonsforum har besluttet ? melde seg ut av stiftelsen Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal g? til prosjektene ? ikke til un?dvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader. Da Adopsjonsforums bistandsavdeling, Bistand for barn, fikk godkjent en avtale for prosjektst?tte fra Norad i 2010, ble det krevd at vi meldte oss inn i Innsamlingsregisteret og stiftelsen Innsamlingskontrollen.…
Top