Tag Archives: De Gr

H?yre vil at flere skal adoptere

H?yre vil at flere skal adoptere

H?yre ?nsker ? ?ke adopsjonsst?tten til folketrygdens grunnbel?p (kr. 85 245). ?Dette vil gi flere som ?nsker det mulighet til ? hjelpe barn, som av ulike ?rsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst?, uttaler partiet. Uttalelsen kom som svar da de norske adopsjonsforeningene spurte hva partiet mente om adopsjonsst?tten.…
Top