Tag Archives: Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet

I ytterste konsekvens kan en forelder med barneloven i h?nd sette til side samv?rsdommer avsagt i H?yesterett, ved ? p?berope seg “reell frykt” for hva den andre forelderen kan gj?re mot barnet. Foreningen 2 Foreldre mener at barn trenger vern, men barn trenger ikke at bitre foreldre utstyres med enda flere v?pen.…
Top