Tag Archives: Edvard Hauff

U-landsimporten av landbruksvarer ?ker

U-landsimporten av landbruksvarer ?ker

Aina Basilier Vaage disputerer fredag 23.4.2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ?Mental health of Vietnamese refugees. Long-term and trans-generational perspectives.? Avhandlingen omhandler den tredje intervjufasen i en langtids oppf?lgingsstudie av en gruppe vietnamesiske flyktninger som kom til Norge i 1982.…
Top