Tag Archives: Frode Thuen

Mekling mellom foreldre krever et likeverdig utgangspunkt

Mekling mellom foreldre krever et likeverdig utgangspunkt

Barneombud Anne Lindboe og domstolsadministrasjonens direkt?r Tor Langbach tar i en kronikk i Aftenposten 25.02.13 til orde for mer mekling mellom foreldre etter samlivsbrudd for ? redusere konfliktniv?et.Dette er et prisverdig tiltak som Foreningen 2 Foreldre (F2F) har etterlyst en stund, da vi er betenkt over hvor strevsomt og vanskelig det er for barn ?…
Top