Tag Archives: Henriette Westhrin

Politiattester i skjermede bedrifter

Politiattester i skjermede bedrifter

Norge har de siste ?rene jobbet aktivt for ? sette internasjonalt arbeid for ? bekjempe vold mot barn p? Europar?dets og FNs dagsorden. I samarbeid med Europar?det og FNs spesialrepresentant for ? bekjempe vold mot barn, skal Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet arrangere et internasjonalt ekspertm?te…
Top