Tag Archives: HHMH

Presseinvitasjon til Stolthetsparaden 12. juni, Oslo

Presseinvitasjon til Stolthetsparaden 12. juni, Oslo

Fortsatt h?y befolkningsvekst Folketallet vil trolig ?ke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at det regnes med fortsatt h?y innvandring. Innvandringsoverskuddet ventes imidlertid ? g? noe ned de n?rmeste ?rene. Framskrivingen viser at folketallet vil fortsette ?…
Top