Tag Archives: Jubileumsrapporter Rapporten

Mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge

Mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge

I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i h?yinntektsland som Norge, er det tobakken som stjeler flest friske leve?r. Og selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt st?rre…
Top