Tag Archives: Kerstin Stenius

Patientens egna ?sikt viktig d? substitutionsv?rden utvecklas

Patientens egna ?sikt viktig d? substitutionsv?rden utvecklas

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad d? substitutionsv?rden för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. V?rdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfr?gningar till patienterna för att stärka patientperspektivet. M?let med undersökningen var att ta reda p?…
Top