Tag Archives: Kommunenes Sentralforbund

Nytt fra Barne-og likestillingsdepartementet fra 01.01.2010

Nytt fra Barne-og likestillingsdepartementet fra 01.01.2010

Barnevernets tvistel?sningsnemnd 1. januar ble Barnevernets tvistel?sningsnemnd opprettet. Nemnda skal v?re et r?dgivende organ for stat og kommune i saker der det er uenighet om hvem som skal dekke utgifter forbundet med barnevernstiltak. Bakgrunnen for ? opprette en egen tvistel?sningsnemnd, er utfordringer knyttet til tilfeller der et barn har krav p?…
Top