Tag Archives: Kommunikasjonssjef Hanne Gi

Befolkningsstatistikk. D?de. 2009

Befolkningsstatistikk. D?de. 2009

-Regjeringen tar den siste tidas avsl?ringer om overgrep mot barn innen den katolske kirken sv?rt alvorlig. Derfor skal den plikten alle har til ? s?ke ? avverge alvorlige forbrytelser ved ? melde fra til politiet, skjerpes og klargj?res. Dette skjer i tillegg til alle de tiltak regjeringen allerede har satt i verk for ?…
Top