Tag Archives: Lillian Rydning

Kvinner som overgripere

Kvinner som overgripere

I desember 2011 ble det ferdigstilt en hovedoppgave ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo med tittelen ?De skjulte overgriperne: Fagpersoners erfaringer i samtaler med utsatte for kvinner som beg?r seksuelle overgrep?. Bak hovedoppgaven st?r Lillian Rydning og Ole-Christian Andersen. Form?let med studien var ?…
Top