Tag Archives: Mathias Mansoori

Hvordan snakke med de yngste barna

Hvordan snakke med de yngste barna

Svanemerket er et av verdens strengeste og mest omfattende milj?merker. – Dette er en stor dag for oss. Svanemerking av et hotell medf?rer en betydelig innsats, sier Svein Arild Steen-Mevold, adm.dir. Scandic Norge. – Ingen hotellkjede er kommet s? langt i milj?tilpassing…
Top