Tag Archives: Monica Brunner

F?rste nordiske tilsynskonferanse for barnevern, sosial- og helsetjenester

F?rste nordiske tilsynskonferanse for barnevern, sosial- og helsetjenester

Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111, f?r celebert bes?k, tre ungdommer fra Barneombudets ungdomspanel skal blogge om dette n?dnummeret. Barneombudet ungdomspanel, er et partipolitisk n?ytralt organ som gir r?d til Barneombudet i saker som ang?r barn og ungdom. Panelet er sammensatt av barn og unge fra Oslo/Akershus og har medlemmer fra tretten til sytten ?r.…
Top