Tag Archives: Myra Lewinter

Att stödja eller v?rda sina nära: Nordiska erfarenheter

Att stödja eller v?rda sina nära: Nordiska erfarenheter

Forskare och politiker är ense: Det behövs mer kunskap om vad det innebär att ta hand om och v?rda närst?ende som är äldre, sjuka eller har en funktionsnedsättning. I häftet diskuteras skillnader mellan de nordiska länderna. I Finland ges t.ex. ett särskilt v?rdarvode,…
Top