Tag Archives: Namsos Trondheim

Stort behov for nye farmas?yter

Stort behov for nye farmas?yter

Det er 767 apotek i Norge med 6 500 ansatte, spredd over hele landet. Ca. 3000 av de ansatte er farmas?yter. I mange ?r har det til en hver tid v?rt mellom 100 og 200 ledige farmas?ytstillinger i apotekene, og i midten av januar var det mer enn 140 ledige stillinger, fra Finnmark i nord til Agder i s?r.…
Top