Tag Archives: New York

Fairtrade bekymret for stadig synkende kaffepriser

Fairtrade bekymret for stadig synkende kaffepriser

-Det er grunn til ? v?re bekymret over den negative utviklingen. Bare i l?pet av tre ?r har vi sett at kaffeprisene har mer enn halvert seg. N? er kaffeprisene p? et bunniv? og dette f?rer til enda lavere inntekt for allerede fattige mennesker, sier produktsjef i Fairtrade Norge, Helle Mj?s.…

Ber om fokus p? barn under FN-m?te om utvikling og funksjonshemming

I dag samles verdens ledere i FN for ? diskutere funksjonshemmede og utvikling. En milliard mennesker i verden har nedsatt funksjonsevne, og de fleste av disse bor i utviklingsland. – Dette er et historisk m?te. Det er p? h?y tid at de grove rettighetsbruddene funksjonshemmede utsettes for over hele verden blir en del av utviklingsagendaen.…

Lysbakken vil kjempe for norske forbrukerrettigheter – EU-direktivforslaget om forbrukerrettigheter blir sendt p? h?ring

FN har vedtatt ? etablere en ny enhet for likestilling og kvinners rettigheter – Jeg er sv?rt glad for at FN har opprettet dette nye organet. Det vil styrke den internasjonale kampen for likestilling. ? utjevne sosiale forskjeller mellom kvinner og menn er en av de store globale utfordringer vi st?r…
Top