Tag Archives: New Zealand

Hver tredje kvinne i verden mishandlet av partner

Hver tredje kvinne i verden mishandlet av partner

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon WHO estimerer at 35 % av kvinner i verden blir utsatt for fysisk eller seksuell vold. Partnervold er den vanligste typen mishandling. – Vold mot kvinner er vanligere enn vi tror. Vold f?r store konsekvenser for dem det gjelder, sier generalsekret?r…
Top