Tag Archives: Norges Handikapforbund

Presseinvitasjon: Mitt Liv-konferansen 27. september

Presseinvitasjon: Mitt Liv-konferansen 27. september

Mitt Liv-kampanjen for funksjonshemmedes rett til personlig assistanse i gang i dag: (Oslo, 27.september 2010). Ordningen med personlig assistanse gir funksjonshemmede styringen over sin egen hverdag, ?kt livskvalitet og er samfunns?konomisk l?nnsomt. Alliansen bak Mitt Liv-kampanjen mener tiden er inne for ?…
Top