Tag Archives: Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste

Forhandlingsdelegasjonen oppnevnt

Forhandlingsdelegasjonen oppnevnt

Den f?rste brukerunders?kelsen blant barn og unge over ni ?r i statlige og private barneverntiltak er n? gjennomf?rt. Resultatene er viktige for det videre arbeidet med ? heve kvaliteten i barnevernet. – Vi m? sp?rre barna for ? bli bedre. Hvordan barna opplever tilbudet sitt er avgj?rende…
Top