Tag Archives: NVC

Välfärdsteknologi och ekonomi

Välfärdsteknologi och ekonomi

Det finns m?nga exempel fr?n de nordiska länderna p? att betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framg?ngsrik implementering av välfärdsteknologi. Det framg?r tydligt i v?r nya publikation om Välfärdsteknologi och ekonomi. I debatten om välfärdsteknologi nämns ekonomi ofta som ett hinder.…

We develop the Nordic welfare model

Although there are some national differences in the Nordic welfare systems, there are also great similarities between the countries. National differences provide opportunities for comparison and learning from each other?s experiences. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is a key-actor in promoting and developing Nordic welfare.…

Vad gör Nordens Välfärdscenter?

Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Alkohol- och drogfr?gor, arbetsinkludering, funktionshinderfr?gor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi är v?ra fokusomr?den. Anlita gärna v?ra nordiska experter i debatter och föreläsningar. Läs mer om oss i v?r nya broschyr. Det finns ett växande intresse, b?de…
Top