Tag Archives: Olle Castell

Barn og gravide kvinner beh?ver akutt hjelp

Barn og gravide kvinner beh?ver akutt hjelp

Omfattende ?deleggelser rammer de mest s?rbare. 100 000 gravide kvinner i de tyfonrammede omr?dene p? Filippinene mangler tilgang til f?dselshjelp, og barn er spesielt utsatt for sult og overgrep. Det melder Plans medarbeidere i katastrofeomr?dene etter tyfonen. – Det er vanskelig ?…
Top