Tag Archives: Oslo Det

H?ring om adopsjonsloven

H?ring om adopsjonsloven

Torsdag 16. januar holder Stortingets Familie- og kulturkomité ?pen h?ring om endringer i adopsjonsloven. Adopsjonsforum er blant h?ringsinstansene som skal m?te. Endringene som Adopsjonsforum og en rekke andre h?ringsinstanser skal uttale seg om, ble foresl?tt av den forrige regjeringen. Adopsjonsforum stiller seg positivt til de fleste av endringene som ble foresl?tt,…
Top