Tag Archives: Plats Norra Latin

Välkommen att diskutera nordisk funktionshinderpolitik!

Välkommen att diskutera nordisk funktionshinderpolitik!

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav p? att nationerna vidtar ändam?lsenliga ?tgärder för att avskaffa diskriminering samt att främja deltagande och jämlikhet. Med detta som utg?ngspunkt arrangerar Nordens Välfärdscenter ett seminarium om funktionshinderpolitik i Norden, den 19 november i Stockholm.…
Top