Tag Archives: RARHA

Nytt EU-projekt om alkohol i startgroparna

Nytt EU-projekt om alkohol i startgroparna

I mars 2013 ansökte 50 organisationer fr?n 29 länder finansiering fr?n EU:s folkhälsoprogram för det gemensamma projektet Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA). M?let är att implementera en för medlemsländerna gemensam metodologi för forskning kring alkoholvanor, utveckla rekommendationer och presentera goda exempel p?…
Top