Tag Archives: Redaksjonssjef Dorte

Ny bok om minoritetsbefolkningens m?te med det politiske Norge

Ny bok om minoritetsbefolkningens m?te med det politiske Norge

Hvor ofte har de ikke-vestlige innvandrerne benyttet seg av stemmeretten? Hvilke partier har de stemt p?? Finner vi dem som representanter i kommunestyrer, p? Stortinget og i regjeringsapparat? Mandag 22. april kl 14.00 arrangerer Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk et seminar rundt boka Minoritetsbefolkningens m?te…
Top