Tag Archives: Redd Barna

Innsamlingskontrollen ? en un?dvendig merkostnad

Innsamlingskontrollen ? en un?dvendig merkostnad

Adopsjonsforum har besluttet ? melde seg ut av stiftelsen Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal g? til prosjektene ? ikke til un?dvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader. Da Adopsjonsforums bistandsavdeling, Bistand for barn, fikk godkjent en avtale for prosjektst?tte fra Norad i 2010, ble det krevd at vi meldte oss inn i Innsamlingsregisteret og stiftelsen Innsamlingskontrollen.…

Ber om svar fra St?re

Norge n?ler med ? ratifisere klageordningen for barns rettigheter. Plan Norge, Redd Barna, UNICEF og en rekke andre organisasjoner ber n? utenriksminister Jonas Gahr St?re svare p? hva regjeringen vil gj?re. I flere m?neder har regjeringen hatt muligheten til ? signere og ratifisere den nye tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon.…
Top