Tag Archives: Redningsselskapet Storting

Kystverket utvider samarbeidet med Redningsselskapet

Kystverket utvider samarbeidet med Redningsselskapet

F?lgende resolusjon ble vedtatt p? det ?rlige representantskapsm?tet i Redningsselskapet i dag. Resolusjonen sendes til statsministeren og partienes stortingsgrupper: Storting og regjering har redusert overf?ringene til Redningsselskapet over statsbudsjettet siden 2005, f?rst med ti millioner kroner, og siden med ti millioner til.…
Top