Tag Archives: Soria Moria-erkl

Sivilombudsmannen er i ?r arrang?r av den 6. International Conference of Information Commissioners (ICIC 2009). Konferansen finner sted p? SAS Radisson p? Holbergs plass i Oslo, fra 28. september til onsdag 30. september.

Sivilombudsmannen er i ?r arrang?r av den 6. International Conference of Information Commissioners (ICIC 2009). Konferansen finner sted p? SAS Radisson p? Holbergs plass i Oslo, fra 28. september til onsdag 30. september.

P? oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Bakgrunnen er en oppfordring fra FNs barnekomité til norske myndigheter om ? videref?re innsatsen for ? sikre fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen.…
Top