Tag Archives: Susanna Alakoski

Barnfattigdom i fokus för häfte och konferens

Barnfattigdom i fokus för häfte och konferens

Trots de nordiska ländernas rikedom finns fattiga barn även i v?ra länder. Vi upprörs av att en del barn far illa, växer upp under sämre levnadsförh?llanden än andra barn och därmed f?r sämre livsmöjligheter i framtiden. Nordens Välfärdscenter har publicerat temahäftet “Fokus p?…
Top