Tag Archives: Terje Abusdal

Lav tillit til mellomstatlig bistand

Lav tillit til mellomstatlig bistand

Tilliten til mellomstatlig bistand er p? et lavm?l. St?rst tillit har nordmenn til frivillige organisasjoner. Sm?, frivillige organisasjoner har faktisk fire ganger h?yere tillit i befolkningen enn bistand direkte fra statskassa. Tallene fremkommer av en landsdekkende unders?kelse utf?rt av InFact News, p?…
Top