Tag Archives: Thailand

Forslag ut p? h?ring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Lysbakken foresl?r ?kt bruk av politiattester i barnevernet

Forslag ut p? h?ring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Lysbakken foresl?r ?kt bruk av politiattester i barnevernet

Oslo, 19. mai 2010: Nyhetsoppslagene om askeskyen p? Island og det l?pske godstoget i Oslo har gjort sterke inntrykk p? nordmenn i v?r. Men mest oppr?rte og triste er vi blitt av ? lese om seksuelle overgrep i den katolske kirken.…

Én million barn rammes

Halvparten av kvinnene er i jobb Fra 1990 til 2008 er antallet innvandrere i Norge n?r tredoblet. Familieinnvandring har v?rt den viktigste innvandringsgrunnen i denne perioden. Sysselsettingen blant familieinnvandrere er klart lavere enn blant arbeidsinnvandrere. I tillegg er f? kvinner i jobb sammenlignet med menn.…
Top