Tag Archives: Tora Aasland

Nye barne- og ungdomsb?ker fra Cappelen Damm uke 5 og 6

Nye barne- og ungdomsb?ker fra Cappelen Damm uke 5 og 6

Konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland og politisk r?dgiver Arvinn Eikeland Gadgil i milj?- og utviklingsdepartementet ?pner kontaktkonferansen 2011. Tid: 1. februar 2010, kl 09:00 ? 15.00. Sted: Felix konferansesenter p? Aker Brygge. Konferansen er m?tested for sentrale myndigheter og det sivile samfunn dvs.…

FN-rapport om samenes situasjon i nordiske land

Statsr?d Tora Aasland tildelte i dag Likestillingsprisen for 2010 p? 2 millioner kroner til H?gskolen i Bergen (HiB). ? HiB har en offensiv og reflektert tiln?rming til likestillingsproblematikken i h?yere utdanning og forskning, sa statsr?d Tora Aasland ved overrekkelsen. Det er fjerde gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen.…
Top