Tag Archives: UDI

Kriminalomsorgen styrkes med 277 millioner

Regjeringa satsar p? ? effektivisere utlendingsforvaltninga, betre servicen til brukarane og auka saksbehandlingskapasiteten i asylsakane. Regjeringa foresl?r ? l?yve 100 millionar kroner til ei rekkje IKT-prosjekt i utlendingsforvaltninga og om lag 51 millionar kroner i auka driftsl?yve til UDI i statsbudsjettet for 2010.…
Top