Tag Archives: UNFPA

Jenter gravide uten reelle valg. Verdens befolkning 2013

Jenter gravide uten reelle valg. Verdens befolkning 2013

Rapporten State of word population utgis av FNs befolkningsfond UNFPA og tar for seg befolkningssituasjonen i verden. ?rets rapport handler om ten?ringsgraviditet: ?Motherhood in Childhood ? facing the challenge of adolescent pregnancy?. Hver dag f?der 20 000 unge jenter i utviklingsland, viser rapporten.…

Verdens befolkning 2012: Tilgang til prevensjon er n?dvendig

Rapporten som viser status for verdens befolkning lanseres fredag av utviklngsminister Heikki Eidsvoll Holm?s og FNs befolkningsorganiasasjon UNFPA. Rapporten viser at bedre tilgang til prevensjon er n?dvendig for ? sikre helse og ?konomisk vekst. – Familieplanlegging er blant de mest effektive tiltakene vi har for ?…
Top