Tag Archives: URO

Overlesset utenriksministeren med penner for ? signere klagemekanismen

Overlesset utenriksministeren med penner for ? signere klagemekanismen

Felles pressemelding fra Ungdom&Fritid, URO og PRESS: ?Hvorfor skiver du ikke under? Mangler du penn?? Dette var sp?rsm?let et tjuetalls organisasjoner stilte direkte til utenriksminister Espen Barth Eide i forbindelse med behandlingen av klagemekanismen til FNs barnekonvensjonen i Stortinget i dag.…
Top