Tag Archives: Vibeke Jensen Utstillings

innSYN=INNsikt av Vibeke Jensen/ Utstillings?pning torsdag 4. november

innSYN=INNsikt av Vibeke Jensen/ Utstillings?pning torsdag 4. november

En landsomfattende unders?kelse gjennomf?rt av TNS Gallup blant norske sm?barnsforeldre viser at halvparten av sm?barnsforeldrene med barn i alderen 0-4 ?r vil ha ?kologisk barnemat. P? sp?rsm?l i unders?kelsen om hvor opptatt foreldrene er av at maten er ?kologisk, svarer halvparten av de spurte at de er opptatt av at barnematen er ?kologisk.…
Top