Tag Archives: vietnam

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

Justisdepartementet i Vietnam og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har n? signert en bilateral avtale om adopsjonssamarbeid. Direkt?ren for adopsjonssaker i Vietnam, Nguyen Van Binh, signerte avtalen hos Bufdir 4.6.2013. Norske og vietnamesiske myndigheter ?pner dermed opp for at adopsjonsforeninger kan s?ke…
Top