Tannhelse blant gravide m?dre og sm?barn – studier fra Uganda

Torsdag 3. desember mottar barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken en NOU om barneverstjenester og andre tilbud rettet mot utsatte barn og familier.
Utvalget som presenterer forslagene ble oppnevnt september i fjor. Deres mandat har v?rt ? se p? muligheter for bedre ? samordne tjenester for utsatte barn og unge og deres familier. Det handler om barnevernstjenester, helsetjenester og familietilbud. Lars Erik Flat? har ledet utvalget, og vil overrekke NOU-en til Lysbakken. B?de han og de ?vrige medlemmene vil v?re til stede p? pressekonferansen. Det vil ogs? statsr?d Audun Lysbakken, og samtlige vil v?re tilgjengelige for intervjuer og kommentarer fra pressen.
Utvalget vil presentere hovedforslagene i NOU-en p? pressekonferansen. B?de utvalget og Audun Lysbakken vil v?re tilgjengelige for pressen etter presentasjonen.
Tid: Torsdag 3. Desember kl 10:30 ? 11:10
Sted: Plenumssalen i R4, Einar Gerhardsensplass 1.

Authors

Related posts

Top