Valg

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet

I ytterste konsekvens kan en forelder med barneloven i h?nd sette til side samv?rsdommer avsagt i H?yesterett, ved ? p?berope seg “reell frykt” for hva den andre forelderen kan gj?re mot barnet. Foreningen 2 Foreldre mener at barn trenger vern, men barn trenger ikke at bitre foreldre utstyres med enda flere v?pen. Heller enn ? innf?re nye lover som lett kan misbrukes, b?r Regjeringen i stedet s?rge for at domstolene er i stand til ? bruke de verkt?y som loven allerede gir, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Roger Sollied Johansen.
– Det kan ikke v?re slik at en forelder som er part i en foreldrekonflikt ogs? skal gj?res til dommer i samme sak. Vi vet at det foreligger begrunnet frykt for at barnet kan bli utsatt for uheldige handlinger under samv?r. Men vi vet ogs? at mange foreldre fremmer falske anklager i barnesaker for ? “vinne” over den andre forelderen, ofte p? bekostning av barnas rett til et familieliv med begge foreldre. F2F mener at der det fremsettes anklager mot en av eller begge barnets foreldre, m? sannhetsgehalten i disse anklagene vurderes av en objektiv tredjepart som samtidig m? bestemme hva som er best for barnet framover, sier Johansen.
– Normalt er det til barnets beste ? beholde begge foreldre med sine familiegreiner som ressurser, selv om mor og far ikke er kj?rester lenger. N?r det unntaksvis er n?dvendig ? skjerme barnet fra en eller begge foreldre m? dette baseres p? grundig saksbehandling. ? urettmessig frata barnet kontakten med en av sine foreldre og dennes familiegren er ogs? et overgrep mot barnet.
– Vi mener barneloven b?r ta for seg normalsituasjonen med normalfungerende foreldre. S? b?r overgrep og andre avvikssituasjoner h?ndteres av andre lover som barnevernloven og straffeloven, avslutter Johansen.
?nskes ytterligere opplysninger:
Roger Sollied Johansen, leder?????.. tlf 997 38 999
Rune Harald R?kken, nestleder????… tlf 905 23 845
Om Foreningen 2 Foreldre: F2F er en kj?nnn?ytral foreldreorganisasjon som har som m?lsetting ? sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. F2F ble startet i 1985 og har i dag i underkant av 1000 medlemmer. V?rt arbeid er forankret i FNs konvensjon om barnets rettigheter og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Vi jobber for ? sikre barnets rett til et familieliv med begge foreldre, selv om mor og far ikke er kj?rester lenger.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy