Internasjonalt

Tidiga insatser lönar sig!

Tidiga insatser för utsatta barn och familjer lönar sig. Det visar flera nordiska studier.
I Danmark har konsultfirman Ramb?ll, p? uppdrag av Social- och jämställdhetsdepartementet, gjort en analys som visar att insatser som stärker föräldrakompetenser lönar sig. Exempelvis ger föräldrastödsprogrammet ?De otroliga ?ren? en samhällsekonomisk nettovinst p? nära 200.000 kronor per barn. Siffran bygger p? att bara vart sjätte barn f?r förbättrad livssituation tack vare programmet.
Den 3-4 december arrangerar Nordens Välfärdscenter, som är en institution inom Nordiska ministerr?det, en stor konferens om tidiga insatser för barn och familjer. Konferensen lockar nära 300 praktiker, tjänstemän och politiker fr?n hela Norden och äger rum p? Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull p? Ringvägen 98.
Konferensen tar upp det senaste inom forskningen om tidiga insatser samt tar fram n?gra exempel p? insatser som har utvärderats och ger gott resultat. Man diskuterar även kring ?tta förslag att utveckla familjecentraler, vars antal har vuxit starkt i hela Norden under det senaste decenniet. Slutligen ägnas en del av konferensen ?t fr?gan hur ungdomars röster bättre kan tas tillvara i olika beslutsprocesser inom bl.a. det sociala omr?det.
För information och kontakt, vänd dig till:
Nino Simic, informatör, Nordens Välfärdscenter, +46-702-211670
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Similar Posts