Penge

Tilrettelegging i skolen ? en rett eller ikke?

Tilrettelegging i skolen ? en rett eller ikke?
Forbund for Kjemisk Milj?intoleranse (FKMI) ble i utgangen av februar kontaktet for ? st?tte en sak som var g?tt til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Saken gjaldt

Forbund for Kjemisk Milj?intoleranse (FKMI) ble i utgangen av februar kontaktet for ? st?tte en sak som var g?tt til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Saken gjaldt sp?rsm?l om en ungdomskole handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging for to av v?re medlemmers datter. Vi ble bedt om ? stille som observat?rer i saken, og ? komme med en generell uttalelse til saken. Selve uttalelsen som gikk ut fra oss ?nsker vi ? publisere her, slik at alle ser hva FKMI generelt mener om tilrettelegging i skolen. Denne teksten vil ogs? bli publisert p? hjemmesiden v?r slik at dere kan printe det ut og bruke det etter behov overfor de skoler dere trenger:
?Hvorfor parfymefrie skoler?
Parfymefrie skoler er avgj?rende viktig fordi flere og flere av oss utvikler allergier og overf?lsomheter overfor hverdagskjemikalier. Det kommer mer og mer kunnskap om at parfymer og parfymerte produkter forverrer inneklimaet der barna m? oppholde seg daglig. Barn er spesielt s?rbare for eksponering av uheldige kjemikalier.
Viktige akt?rer har uttalt om parfymer i skoler og barnehager:
?Mange kroppspleieprodukter er tilsatt parfyme og konserveringsmidler som kan for?rsake allergi eller andre helsemessige problemer?? Barns kjemiske hverdag, Milj?direktoratet
?Bort med parfymer i barnehager og skoler? Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
?Duftstoffer kan gi hudreaksjoner og kan utl?se eller forverre astma og andre luftveisproblemer.? Folkehelseinstituttet
?Bruk av parfymerte produkter er en medvirkende faktor til d?rlig inneklima i klasserommet og barnehagen?? Rose Lyngra, NAAF
?Kjemikalier gir barn hjerneskader? forskning.no
Tilstrekkelig tilrettelegging ? en plikt
FKMI mener at universell utforming skal gjelde i alle offentlige bygg, ogs? for mennesker som reagerer sterkt p? parfymer. I s?rdeleshet m? dette gjelde i grunnskolene, som jo er obligatorisk for alle barn og unge.
Skolen m? derfor, s? langt det er mulig, v?re s? tilrettelagt at ogs? en elev med milj?hemming ikke blir sykere av ? g? p? skolen. Det er avgj?rende for hele barnets framtid at skoletilbudet fungerer bra i forhold til barnets helse.
FKMI mener at det ikke kan v?re til uforholdsmessig byrde ? be elevene i klassen til en milj?hemmet elev om ? velge alternative parfymefrie produkter, n?r disse finnes til en like rimelig pris som andre produkter i deres n?rmilj?. Skolen m? kunne finne m?ter ? h?ndheve disse reglene p?, slik at det fungerer i praksis. Det er ogs? fullt mulig ? gruppere elevene i st?rre og mindre grupper ut fra hvem som klarer ? bli parfymefrie nok. Dette trenger ikke elevene f? innsyn i. Grupperinger av pedagogiske grunner er allerede helt vanlig.
Hilsen oss i Forbund for Kjemisk Milj?intoleranse (FKMI)?
Likestillings- og diskrimineringsnemdas avgj?relse:
Likestillings og diskrimineringsnemda har dessverre avvist saken grunnet for seint framsatt klage. Det b?r her legges til at ombudet mente at nemnda burde ha realitetsbehandlet saken fordi klagefristen er veiledende og ikke s?rlig lang. Ombudet la ogs? vekt p? sakens omfang og prinsipielle betydning for familien. Ombudet mente ogs? at skolens interesse for ? f? avsluttet saken burde veie mindre enn familiens interesse i ? f? vurdert saken p? nytt.
Nemnda er uenig og vurderer i tillegg at saken har ?? begrenset prinsipiell interesse, ettersom plikten til tilrettelegging beror p? hennes konkrete behov. Nemndas vurdering av saken vil i utgangspunktet derfor kun ha interesse for sakens parter og har ingen virkning ut over dette.?
Denne avgj?relsen stiller FKMI seg noe uforst?ende til. Det betyr i praksis at ingen tilretteleggingsaker som omhandler mennesker med ulike milj?hemminger, for?rsaket av astma, allergier, og overf?lsomheter, vil ha prinsipiell verdi for andre? Hvis dette medf?rer riktighet er det sv?rt beklagelig og uheldig for v?re grupper. Vi vil p?st? at alle tilretteleggingsaker blir tatt opp p? bakgrunn av den funksjonshemmedes konkrete behov. Det b?r prinsipielt ikke v?re noen forskjell p? de milj?hemmede og andre funksjonshemmede.
Hilsen styret i Forbund for Kjemisk Milj?intoleranse (FKMI)

A to już wiesz?  Hedersprisen ?F?lgesvenn til rettferdighet? til Kronprinsparets Fond

Forbund for Kjemisk Milj?intoleranse (FKMI) er et forbund for de som p? en eller annen m?te er ber?rt av kjemikalieoverf?lsomhet.
Du kan ha kjemisk milj?intoleranse selv, kjenne noen som har det, eller du rett og slett bare brenner for saken og vil at milj?et rundt deg skal v?re mest mulig fritt for kjemikalier.
Uansett passer du inn hos oss, og vi ?NSKER VI DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM! Som medlem st?tter du oss i v?rt arbeid for ? gj?re livet med sykdommen s? enkelt som mulig, og ? jobbe for et mest mulig kjemikaliefritt offentlig rom!
Vi h?per du f?r et positivt fellesskap med mennesker som brenner for det samme, eller som er i samme situasjon som deg.
Les mer om hva kjemisk milj?intoleranse er.
Les mer om hvordan du kan ta hensyn.
Forbund for Kjemisk Milj?intoleranse (FKMI) er medlem av Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Frivillighet Norge arbeider for bedre rammevilk?r for frivillige organisasjoner og ?kt forst?else for den store, viktige, frivillige innsatsen i samfunnet.
?nsker du ? ta kontakt med oss i FKMI kan du kontakte oss p? [email protected]
Lik oss ogs? p? FACEBOOK!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy