Politikk

Tobakk stjeler flest liv ? alkohol gir st?rst sosiale problemer

Et klart flertall kjenner noen som drakk alkohol under svangerskapet, viser en fersk unders?kelse blant kvinner som er eller nylig har v?rt gravide. N? gjennomf?rer Helsedirektoratet en ny kampanje for ? informere om et alkoholfritt svangerskap.
I unders?kelsen, som er gjennomf?rt av Synovate p? oppdrag for Helsedirektoratet, sier 60 prosent seg helt eller delvis enig i p?standen ?Jeg kjenner noen som drakk litt alkohol under svangerskapet?. Unders?kelsen er foretatt blant 400 kvinner som enten er gravid eller som har v?rt gravid de siste 12 m?nedene.
I 2005 gikk en ekspertgruppe gjennom forskningen om alkoholens effekter p? fosteret og konkluderte i en rapport at det ikke finnes en sikker nedre grense for n?r alkohol kan skade.
– I tr?d med rapporten anbefaler Helsedirektoratet at gravide avst?r fra alkohol. Vi anbefaler ogs? at b?de kvinnen og mannen tenker gjennom sine alkoholvaner allerede n?r de planlegger barn, sier divisjonsdirekt?r Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.
?rets ?Alkoholfritt svangerskap?-kampanje er forsterket med en ny animasjonsfilm som vil bli vist p? TV, kino og p? legekontorer. Unders?kelsen viser at internett er den klart viktigste informasjonskilden for gravide. Helsedirektoratet lanserer n? nye nettsider med informasjon om temaer som opptar gravide. P? www.helsdirektoratet.no/gravid er det ogs? mulig ? se kampanjefilmen.
– De tidligere kampanjene har gitt gode resultater, men i og med at s? mange kjenner gravide som drikker alkohol har vi fortsatt utfordringer innenfor omr?det. Vi ser at det tar tid f?r b?de holdninger og atferd blir endret, men utviklingen er positiv. Selv om temaet er alvorlig, er vi glade for i ?r kunne vise en film som vi tror ogs? vil lokke fram smil og motivere til et alkoholfritt svangerskap hos gravide, sier Klepp.
Unders?kelsen forteller at 20 prosent sier at de ikke drakk alkohol da de pr?vde ? bli gravid og at 8 prosent var avholdende fra f?r.
– Det er gledelig at s? f? sier at de drikker alkohol under svangerskapet. Vi hadde imidlertid sett at enda flere gjorde noe med sine alkoholvaner allerede da de pr?vde ? bli gravid, sier Klepp.

For ytterligere informasjon:
Henriette ?ien, avd. direkt?r 24 16 34 47
Marianne Virtanen, seniorr?dgiver, 24 16 34 86
Pressekontakter:
Bente Helen Steinnes, mob 991 64 797
Karin Yan Kallevik, mob 950 60 150

Similar Posts