Politikk

Trosser finanskrisen, gir mer

Trosser finanskrisen, gir mer
Befolkningsstatistikk. Adopsjoner

N?r 600 adopsjoner i 2009

I 2009 ble det gjennomf?rt 591 adopsjoner i Norge, hvorav 346
utenlandsadopsjoner, 205 stebarnsadopsjoner og 30 fosterbarnsadopsjoner. Om
lag 30 prosent av barna som ble adoptert fra utlandet, kom fra Kina.

[Figur: Adopsjoner, etter adopsjonstype. 1970-2009. ?rsgjennomsnitt]

[Figur: Adopsjonstyper. 2009. Prosent]

Antallet utenlandsadopterte ?kte noe fra ?ret f?r, men siden 2005 har
antallet utenlandsadopterte g?tt kraftig ned. Nedgangen i
utenlandsadopsjoner skyldes hovedsakelig at flere land fors?ker ? finne
l?sninger for barna i eget land, slik at f?rre barn i verden frigis for
adopsjon til utlandet. P? verdensbasis ?ker samtidig antallet som ?nsker ?
adoptere.

Flest fra Kina

31 prosent av barna som ble adoptert fra utlandet i 2009, kom fra Kina, 14
prosent kom fra S?r-Korea 12 prosent fra Etiopia og en tilsvarende andel
fra Colombia. Fra de fleste land ble det adoptert flere gutter enn jenter,
men fra Kina blir det adoptert flere jenter enn gutter. De siste fire ?rene
har det imidlertid v?rt en ?kning av andelen gutter adoptert fra Kina, fra
3 prosent i 2005 til 31 prosent i 2009. Av de utenlandsadopterte var 69
prosent av barna under 3 ?r.

[Figur: Utenlandsadopterte fra Kina 2000-2009. Prosent]

Mange voksne stebarnsadopterte

I 2009 ble det gjennomf?rt 205 stebarnsadopsjoner her i landet, det er en
liten nedgang fra ?ret f?r. N?rmere halvparten av de stebarnsadopterte var
18 ?r eller eldre, mens en fjerdedel var under 3 ?r. For om lag 7 av 10 av
de stebarnsadopterte var adoptivforelder en mann. Antall stebarn adoptert
av gifte kvinner har ?kt betraktelig i 2009. Dette er i realiteten ingen
?kning, men en f?lge av at ekteskapsloven har blitt endret, slik at to
personer med samme kj?nn kan inng? ekteskap.

A to już wiesz?  Er arbeidslivet familievennlig nok?

Det var flest adopsjoner i Oslo med 83 og i Hordaland med 81. Deretter
fulgte Akershus med 78 adopsjoner. F?rrest var det i Hedmark og
Nord-Tr?ndelag, som hver hadde ni adopsjoner, samt i Finnmark med fem.

Den nye ekteskapsloven

De vesentligste endringene i ekteskapsloven med virkning fra 1. januar
2009 er:

– To personer av samme kj?nn kan inng? ekteskap.

– Et registrert partnerskap kan omgj?res til ekteskap, det vil si at
partnere kan fremsette en begj?ring overfor folkeregistermyndigheten om at
registrert partnerskap skal gjelde som ekteskap.

– Det kan ikke inng?s partnerskap etter 31. desember 2008.

http://www.ssb.no/adopsjon/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy