Politikk

Tvistel?sningsnemnd for barnevernet er opprettet

Psykolog An-Magritt Aanonsen ble i statsr?d fredag oppnevnt som leder av Barnesakkyndig kommisjon. Ogs? de elleve medlemmene av kommisjonen er n? oppnevnt, alle for en periode p? tre ?r.
An-Magritt Aanonsen er tidligere leder/president i Norsk Psykologforening.
Barnesakkyndig kommisjon skal styrke barnas rettssikkerhet i barnevernsaker ved ? kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i slike saker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter. F?rst n?r en rapport er gjennomg?tt av kommisjonen kan den gi grunnlag for hjelpetiltak eller omsorgstiltak i henhold til barnevernloven. Ogs? n?r en sakkyndig rapport legges til grunn for at barneverntjenesten ikke iverksetter tiltak, skal rapporten legges fram for kommisjonen. Dette er like viktig for barnas rettsikkerhet som ? kvalitetssikre rapporter som f?rer til tiltak.
– Feil beslutning i en barnevernsak kan medf?re store menneskelige belastninger.
Derfor m? risikoen for feil minimeres. Barnesakkyndig kommisjon f?r en viktig rolle i dette, og vi er glade for at An-Magritt Aanonsen vil lede denne kommisjonen, sier statsr?d Audun Lysbakken.
Rapporter fra barnesakkyndige skal bidra til bred belysning og godt funderte beslutninger i barneverntjenesten, fylkesnemndene og domstolene. I mange saker er de sakkyndiges rapporter uunnv?rlige for virksomheten i barnevernet.
Samtidig er dette en utfordring: P? grunn av de sakkyndiges s?rlige kompetanse kan det v?re vanskelig for andre ? im?teg? deres vurderinger og konklusjoner. Ogs? i samfunnsdebatten har det kommet kritikk av de sakkyndiges rolle i barnevernssaker, bl.a. knyttet til sakkyndiges habilitet, metoder, vurderinger og makt. Dette var noe av bakgrunnen for at et utvalg nedsatt av det dav?rende Barne- og familiedepartementet konkluderte med ? opprette en barnesakkyndig kommisjon for ?kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernssaker? (NOU 2006:9).
– Dette vil styrke barns rettigheter, sier Audun Lysbakken

Barnesakkyndig kommisjon
Oppnevnt for perioden 8.1.2010 til 31.12.2012:
Kommisjonsleder:
Psykolog An-Magritt Aanonsen, Oslo
Kommisjonsmedlemmer:
Psykolog Amalia Carli, Oslo
Psykolog Birgit Svendsen, Trondheim
Psykolog Bj?rn Solbakken, Hvaler
Psykolog B?rd Bugge, T?nsberg
Psykolog Evelin Tjemsland, Horten
Psykolog Kathrine S. Lorentz, Trondheim
Psykolog Kjell Arne Hagen, Oslo
Psykolog Lars Broch, Bergen
Psykolog Lis Astorp Thorseng, Oslo
Psykolog Mette Sund Sj?vold, Nesodden
Psykolog Trond Indregard, Troms?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bislett Stadion   #Grete Waitz-l   #Los Angeles   #Sportsklubben Vidar