Politikk

Ullgenseren som Fretex fikk har blitt til n?dhjelpsteppe.

Tannhelse blant gravide m?dre og sm?barn - studier fra

Margaret Wandera disputerer 8. desember 2009 for PhD-graden ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen: ?Oral Disease and Oral health related quality of life in pregnancy and early childhood: Surveys from urban and rural areas of Uganda?

Tannsykdommene karies og periodontitt er folkesykdommer som for?rsaker tanntap og redusert livskvalitet hos voksne og barn i rike og fattige land. Globalt har 60-90% av barn og ungdom erfaring med karies. Sykdommen opptrer fra 1 ?rs alder og relateres til spedbarnsern?ring. Det har v?rt antatt at kvinner kan v?re mer utsatt for tannsykdom under svangerskapet enn ellers. Wandera belyser forekomst og fordeling av tannsykdom blant gravide m?dre og i hvilken grad deres livskvalitet p?virkes. I tillegg studeres tidlig tannsykdom hos barn i alderen 6-36 m?neder og i hvilken grad livskvaliteten hos barnet selv og foreldrene p?virkes av tannsykdom..

Avhandlingen bygger p? data fra to epidemiologiske studier utf?rt i Mbale, ?stre Uganda og Kampala blant henholdsvis 900 gravide m?dre og 800 barn med foreldre. Data ble samlet inn ved hjelp av strukturerte intervju. Klinisk unders?kelse ble gjennomf?rt etter retningslinjer beskrevet av Verdens Helseorganisasjon. Barna ble ogs? veid og m?lt for beregning av antropometri. Forekomsten av tannkj?ttsykdom og tanntap blant gravide kvinner var moderat h?y. Sv?rt f? hadde lommedannelse p? 4-5 millimeter mens over 70% oppviste bl?dning og tannsteinsdannelse. Over 60% av gravide med sykdomsdiagnose hadde redusert livskvalitet. Karies ble diagnostisert hos 18% av barna. Over 40% av foreldrene oppga redusert livskvalitet i familien p? grunn av barnets tannsykdom.
Personalia:
Margaret Wandera er f?dt i Kampala i 1966. Hun studerte odontologi ved universitetet i Kampala og var ferdig utdannet i 1992. Dr Wandera fikk sin mastergrad ved UiB i 1998 og fortsatte som PhD-student ved UiB i 2006. Avhandlingen er del av et st?rre samarbeidsprosjekt (PROMISE EBF) mellom Senter for Internasjonal helse, UiB og flere institusjoner i Afrika.
Tidspunkt og sted for pr?veforelesningen:
07.12.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ?Oral health promotion and disease prevention in Uganda: Challenges and priorities?
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.
Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2009, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.
Kontaktpersoner:
Margaret Wandera, epost: [email protected]
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: [email protected]
Avhandlingen kan l?nes p? Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kj?p/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.

A to już wiesz?  ? Livsviktig ? unng? nedkj?ling

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy