Valg

UNESCO-pris til Plans Tsunami-prosjekt

17-09-2012 07:00 Plan Norge Et Plan-st?ttet ungdomsprosjekt i Colombia har jobbet for ? styrke tsunami-varslingen i omr?det. N? har de vunnet UNESCO-pris.

Et Plan-st?ttet ungdomsprosjekt i Colombia har jobbet for ? styrke tsunami-varslingen i omr?det. N? har de vunnet UNESCO-pris.
Den regionale prisen ?Studenter i beredskap mot tsunamier? trekker fram at prosjektet har en god utdanningskomponent, et godt vitenskapelig fundament og en distribusjonsdel for ? redusere risiko for skadevirkninger fra en tsunami i regionen.
Plan jobber preventivt for ? redusere katastrofer, og har utviklet et langsiktig program for tsunamiberedskap. Arbeidet er utviklet i tr?d med Projects for Disaster Preparedness of the Office of the European Commission for Humanitarian Aid and Civil Protection (DIPECHO).
Colombia er et av landene som er utsatt for tsunamier. ? At barn og unge selv er involvert i arbeidet med ? redusere skader fra slike naturkatastrofer, er sv?rt viktig for at skadereduksjonen skal v?re mest mulig effektiv, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
– Arbeidet som disse ungdommene har gjennomf?rt er vel ansett. De har vist kreative initiativ og l?sninger i arbeidet for ? redusere skader fra en eventuell tsunami, sier Gabriela Buche Balcázar, generalsekret?r i Plan Colombia.
Vinnerne f?r ?konomisk st?tte og informasjonsmateriell. P? den m?ten kan prosjektet utvikles, spres og det vil f? en mer langvarig effekt. De vil ogs? delta i det regionale m?tet om “Student Tsunami beredskap” i Bogotá, Colombia.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

A to już wiesz?  Overtar som programsjef

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy