Diplomati

Unge vil ha helseforsikring p? jobben

Helseforsikring betalt av bedriften er spesielt popul?rt for arbeidstakere under 30 ?r, viser ny unders?kelse fra Storebrand. Over halvparten av de spurte synes heller ikke det er ? snike i offentlig helsek? ? benytte helseforsikring.
Hele 7 av 10 svarer at de gjerne vil at arbeidsgiver kj?per helseforsikring til ansatte ? eller at de allerede har dette dekket gjennom arbeidsgiver. Det viser unders?kelse gjennomf?r av Norstat p? vegne av Storebrand. De som er aller mest positive til ? f? dekket helseforsikring er aldersgruppen under 30 ?r.
Det kan oppfattes som et paradoks at interessen for helseforsikring gjennom jobben daler med ?kende alder.
– Vi tror noe av ?rsaken til at de unge er har mest lyst p? helseforsikring er at de i st?rre grad har blitt p?virket av negative medieoppslag om mangler ved norsk helsevesen. I tillegg representerer de en generasjon som gjerne er opptatt av frynsegoder og valgfrihet, forklarer Bjarke Thor?e, adm.dir. i Storebrand Helseforsikring.
Viktig som ansattegode
Ved ?rsskifte hadde rundt 360.000 nordmenn, over ti prosent av arbeidsstyrken, en form for helseforsikring. Det viser tall fra Finans Norge. De aller fleste av dem har forsikringen gjennom jobben, og salget er ?kende.

– Vi tror mange bedrifter tegner helseforsikring for ? v?re en mer attraktiv arbeidsplass. Et annet motiv er ? f? medarbeidere raskere tilbake i arbeid og redusere sykefrav?ret. Dette er s?rlig viktig for de sm? bedriftene, som er spesielt s?rbare dersom ansatte blir sykemeldt, fortsetter Thor?e.
Supplement til offentlig helsevesen
Unders?kelsen fra Storebrand viser at 6 av 10 ikke synes det er ? snike i offentlig helsek? n?r man benytter helseforsikring. Og 6 av 10 er ogs? positive til ? bli behandlet ved et sykehus i utlandet dersom det er hensiktsmessig. Igjen er det de under 30 ?r som er mest positive.
– Etter v?r oppfatning truer ikke bruken av private forsikringer det offentlige helsevesenet. Pasienter med forsikring g?r ikke foran i den offentlige helsek?en, de blir behandlet i det private der det ikke er k?. Dermed kommer de raskere tilbake i arbeid, og dette er positivt for den enkelte og ikke minst for samfunnet og statskassen, avslutter Thor?e i Storebrand Helseforsikring.
Storebrand gjennomf?rte tilsvarende unders?kelse i 2011 og da viste ogs? resultatene at arbeidstakere under 30 ?r var mest positive til helseforsikring via arbeidsgiver.
Kontaktpersoner:
Bjarke Thor?e, administrerende direkt?r Storebrand Helseforsikring, mobil 93403048
Hanne Gudding, informasjonssjef Storebrand. mobil 92427413

Similar Posts